Tarieven beschermingsbewind

Beschermingsbewind

De tarieven voor het Bewindvoering en ook Mentorschap zijn vanaf 2015 door de wetgever vastgelegd. Hier mag een bewindvoerder niet van afwijken (forfaitair tarief) . De tarieven die voor beschermingsbewind zijn vastgesteld voor het lopende kalenderjaar kunt u in onderstaande tabel vinden. Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Voor echtparen heeft de overheid bepaald dat een opslag van 20% mag worden berekend bovenop het standaardtarief. Daarnaast rekenen wij, met toestemming van de kantonrechter, voor werkzaamheden die niet vallen onder de reguliere taken van het bewind, een uurtarief incl. BTW, de hoogte van dit tarief wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld en is dus ook niet onderhandelbaar.

Voor 2015 zijn er wijzigingen aangebracht in de wijze waarop het tarief wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari wordt er onderscheid gemaakt tussen een bewind dat gestoeld is op problematische schulden of op basis van psychisch of fysiek onvermogen. De verschillende tarieven vindt u hieronder. Wat betreft (echt)paren wordt in de tarifering ook onderscheid gemaakt in (echt)paren waarbij beide personen problematische schulden hebben of waarbij een persoon schuldenproblematiek ervaart.

Alle onderstaande bedragen gelden per 1-1-2021, tot en met 31-12-2021 en zijn incl. 21% BTW. Onder rekening en verantwoording wordt de rekening en verantwoording bedoeld die wordt gemaakt ter afsluiting van het bewind.

Eén PersoonStandaard BewindSchuldenbewind
Maandtarief€119,69€154,88
Intake€676,39€676,39
Verhuizing/ontruiming€422,29€422,29
Rekening en Verantwoording€254,10€254,10
PGB-beheer maandtarief€52,74€52,74
(Echt)paar Standaard Standaard/schuld Schuld
Maandtarief €143,59 €164,66 €185,74
Intake €810,70 €810,70 €810,70
Verhuizing/ontruiming €422,29 €422,29 €422,29
Rekening en Verantwoording €304,92 €304,92 €304,92
PGB-beheer maandtarief €52,74 €52,74 €52,74