Per 2015: nieuwe tarieven en het schuldenbewind

Vanaf 1 januari 2015 wordt ook in de tarieven van beschermingsbewind onderscheid gemaakt tussen beschermingsbewind op basis van fysiek of psychisch onvermogen en op basis van schuldenproblematiek. Wettelijk was al geregeld dat schuldenbewinden in een apart register terecht konden komen en in aanloop naar de nieuwe wetgeving spraken rechters over het algemeen al bewinden uit op basis van problematische schulden.

Wat betekent dit voor u?

In de meeste gevallen verandert er voor u niets. De tarieven voor schuldenbewinden zullen weliswaar sneller stijgen dan de tarieven die gelden voor bewinden die op andere gronden zijn uitgesproken, maar wanneer u van een minimaal inkomen moet rondkomen zal ook het nieuwe tarief veelal worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. De nieuwe tarieven vindt u via het menu.

Bent u vermogend?

Er verandert ook voor u weinig. De tariefsverhoging, die minder groot is dan de verhoging voor schuldenbewinden, kunt u vinden op onze tarieven pagina. Heeft u echter schulden, maar krijgt u het tarief beschermingsbewind niet vergoed uit de bijzondere bijstand, dan krijgt u wellicht te maken met een hoger tarief. Kijk op onze tarieven pagina of neem contact met ons op om te zien welke situatie voor u van toepassing is.