Nieuwe huisregels per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 laten we een aantal nieuwe huisregels ingaan. U heeft hierover per post een brief gehad of u krijgt deze nog toegestuurd. In deze brief staan wijzigingen als ook verduidelijkingen. De volgende aanpassingen in onze werkwijze moeten het voor zowel u als ons gemakkelijker maken en onduidelijkheden voorkomen.

  1. De bereikbaarheid voor cliënten is op maandag alleen voor spoedgevallen via mail of sms (06 – 21 35 29 79 – alleen voor sms). Dit houdt ook in dat u niet meer kunt langskomen bij ons op kantoor op maandag.
  2. Vanaf 1 januari zal er beneden in de hal een bel komen te hangen die u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u beneden staat. U kunt dan beneden in de wachtruimte plaats nemen. Wij komen zo snel mogelijk naar u toe.
  3. Ook komt er in de hal een brievenbus te hangen. Hierin kunt u post die bij u binnen is gekomen in plaatsen.
  4. Uw e-mailberichten zullen wij proberen te beantwoorden binnen 48 uur. Mocht het ons niet gelukt zijn om binnen die tijdsperiode te antwoorden, verzoeken wij u de mail nogmaals te versturen.
  5. Veel vragen kunt u stellen per mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Wij zullen niet zomaar reageren op terugbelverzoeken. Alleen als er sprake is van spoed en met een duidelijke omschrijving van de noodzaak nemen wij buiten spreekuren nog telefonisch contact met u op. Dit hebben we besloten om te voorkomen dat wij de gehele dag met onze cliënten contact hebben en daardoor niet meer toe komen aan de administratieve verwerking van uw financiën.
  6. Het weekgeld staat onder normale omstandigheden op maandag uiterlijk 16:00 op uw rekening. Indien dit niet het geval is kunt u voor 17:00 contact met ons opnemen via de mail of per sms.
  7. Voor verjaardagen van gezinsleden is normaliter €30,- beschikbaar per verjaardag, mits het budget dit toelaat. Verjaardagen buiten het gezin zult u moeten bekostigen van uw leefgeld.

Heeft u naar aanleiding van deze punten vragen? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.