Bereikbaarheid in de kerstvakantie

Tussen 22 december 2014 en 5 januari 2015 zijn wij beperkt bereikbaar. Voor noodgevallen kunt u ons een e-mail sturen naar info@certitudobewind.nl of een sms naar 06 – 21 35 29 79. Omdat we wel aanwezig zijn op kantoor om alle administratieve zaken klaar te maken voor het nieuwe jaar, worden uw weekgelden wel op de normale dagen overgemaakt.

Per 2015: nieuwe tarieven en het schuldenbewind

Vanaf 1 januari 2015 wordt ook in de tarieven van beschermingsbewind onderscheid gemaakt tussen beschermingsbewind op basis van fysiek of psychisch onvermogen en op basis van schuldenproblematiek. Wettelijk was al geregeld dat schuldenbewinden in een apart register terecht konden komen en in aanloop naar de nieuwe wetgeving spraken rechters over het algemeen al bewinden uit op basis van problematische schulden.

Wat betekent dit voor u?

In de meeste gevallen verandert er voor u niets. De tarieven voor schuldenbewinden zullen weliswaar sneller stijgen dan de tarieven die gelden voor bewinden die op andere gronden zijn uitgesproken, maar wanneer u van een minimaal inkomen moet rondkomen zal ook het nieuwe tarief veelal worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. De nieuwe tarieven vindt u via het menu.

Bent u vermogend?

Er verandert ook voor u weinig. De tariefsverhoging, die minder groot is dan de verhoging voor schuldenbewinden, kunt u vinden op onze tarieven pagina. Heeft u echter schulden, maar krijgt u het tarief beschermingsbewind niet vergoed uit de bijzondere bijstand, dan krijgt u wellicht te maken met een hoger tarief. Kijk op onze tarieven pagina of neem contact met ons op om te zien welke situatie voor u van toepassing is.

Certitudo is per direct Ecabo erkend leerbedrijf

Certitudo voldoet per directe ingang aan alle voorwaarden om zich een door de Ecabo erkend leerbedrijf te mogen noemen. We mogen als erkend leerbedrijf diverse stages en werkervaringsplekken aanbieden en leveren daarmee een bijdrage aan het oplossen van het stagetekort in het MBO.

Dit geeft ons ook aan dat we kwalitatief nog altijd op de goede weg zitten. Heeft u desalniettemin tips voor verbeteringen? U kunt altijd contact met ons opnemen.