Nieuwe huisregels per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 laten we een aantal nieuwe huisregels ingaan. U heeft hierover per post een brief gehad of u krijgt deze nog toegestuurd. In deze brief staan wijzigingen als ook verduidelijkingen. De volgende aanpassingen in onze werkwijze moeten het voor zowel u als ons gemakkelijker maken en onduidelijkheden voorkomen.

  1. De bereikbaarheid voor cliënten is op maandag alleen voor spoedgevallen via mail of sms (06 – 21 35 29 79 – alleen voor sms). Dit houdt ook in dat u niet meer kunt langskomen bij ons op kantoor op maandag.
  2. Vanaf 1 januari zal er beneden in de hal een bel komen te hangen die u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u beneden staat. U kunt dan beneden in de wachtruimte plaats nemen. Wij komen zo snel mogelijk naar u toe.
  3. Ook komt er in de hal een brievenbus te hangen. Hierin kunt u post die bij u binnen is gekomen in plaatsen.
  4. Uw e-mailberichten zullen wij proberen te beantwoorden binnen 48 uur. Mocht het ons niet gelukt zijn om binnen die tijdsperiode te antwoorden, verzoeken wij u de mail nogmaals te versturen.
  5. Veel vragen kunt u stellen per mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Wij zullen niet zomaar reageren op terugbelverzoeken. Alleen als er sprake is van spoed en met een duidelijke omschrijving van de noodzaak nemen wij buiten spreekuren nog telefonisch contact met u op. Dit hebben we besloten om te voorkomen dat wij de gehele dag met onze cliënten contact hebben en daardoor niet meer toe komen aan de administratieve verwerking van uw financiën.
  6. Het weekgeld staat onder normale omstandigheden op maandag uiterlijk 16:00 op uw rekening. Indien dit niet het geval is kunt u voor 17:00 contact met ons opnemen via de mail of per sms.
  7. Voor verjaardagen van gezinsleden is normaliter €30,- beschikbaar per verjaardag, mits het budget dit toelaat. Verjaardagen buiten het gezin zult u moeten bekostigen van uw leefgeld.

Heeft u naar aanleiding van deze punten vragen? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid in de kerstvakantie

Tussen 22 december 2014 en 5 januari 2015 zijn wij beperkt bereikbaar. Voor noodgevallen kunt u ons een e-mail sturen naar info@certitudobewind.nl of een sms naar 06 – 21 35 29 79. Omdat we wel aanwezig zijn op kantoor om alle administratieve zaken klaar te maken voor het nieuwe jaar, worden uw weekgelden wel op de normale dagen overgemaakt.

Per 2015: nieuwe tarieven en het schuldenbewind

Vanaf 1 januari 2015 wordt ook in de tarieven van beschermingsbewind onderscheid gemaakt tussen beschermingsbewind op basis van fysiek of psychisch onvermogen en op basis van schuldenproblematiek. Wettelijk was al geregeld dat schuldenbewinden in een apart register terecht konden komen en in aanloop naar de nieuwe wetgeving spraken rechters over het algemeen al bewinden uit op basis van problematische schulden.

Wat betekent dit voor u?

In de meeste gevallen verandert er voor u niets. De tarieven voor schuldenbewinden zullen weliswaar sneller stijgen dan de tarieven die gelden voor bewinden die op andere gronden zijn uitgesproken, maar wanneer u van een minimaal inkomen moet rondkomen zal ook het nieuwe tarief veelal worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. De nieuwe tarieven vindt u via het menu.

Bent u vermogend?

Er verandert ook voor u weinig. De tariefsverhoging, die minder groot is dan de verhoging voor schuldenbewinden, kunt u vinden op onze tarieven pagina. Heeft u echter schulden, maar krijgt u het tarief beschermingsbewind niet vergoed uit de bijzondere bijstand, dan krijgt u wellicht te maken met een hoger tarief. Kijk op onze tarieven pagina of neem contact met ons op om te zien welke situatie voor u van toepassing is.

Certitudo is per direct Ecabo erkend leerbedrijf

Certitudo voldoet per directe ingang aan alle voorwaarden om zich een door de Ecabo erkend leerbedrijf te mogen noemen. We mogen als erkend leerbedrijf diverse stages en werkervaringsplekken aanbieden en leveren daarmee een bijdrage aan het oplossen van het stagetekort in het MBO.

Dit geeft ons ook aan dat we kwalitatief nog altijd op de goede weg zitten. Heeft u desalniettemin tips voor verbeteringen? U kunt altijd contact met ons opnemen.