Openingstijden tijdens de feestdagen 2017 en in 2018

Graag informeren wij u over onze openingstijden in december en januari, en een wijziging in de openingstijden van ons spreekuur.

Openingstijden december en januari

Vanaf vrijdag 22 december 2017, tot en met vrijdag 5 januari 2018, zijn wij gesloten. Spoedgevallen kunt u aangeven per e-mail op info@certitudobewind.nl. Let op: zet in uw e-mail het onderwerp van uw spoedgeval. Zonder onderwerp reageren wij vanaf 8 januari 2018 op uw e-mail.

Gewijzigde openingstijden spreekuur

In het nieuwe jaar verruimen wij de openingstijden van de spreekuren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u ons ook in de middag kan bereiken, zijn wij, naast de al bestaande openingstijden, vanaf woensdag 17 januari 2018 elke woensdagmiddag bereikbaar van 14:00 tot 16:00 op telefoonnummer 0524-85 53 84.

Wijziging in het beleid van onze bezoekregeling

Tot op heden was u altijd van harte welkom om zonder afspraak op ons kantoor uw vragen te stellen. Naar aanleiding van enkele nare gebeurtenissen, waarbij medewerkers van zowel Certitudo Bewindvoering als andere organisaties die in het pand verblijven zich zeer bedreigd hebben gevoeld, hebben wij helaas dit beleid moeten wijzigen.

Hoe wijzigt ons beleid?
Vanaf 1 augustus 2016 is het niet langer mogelijk om onderaan de trap aan de Van Eijbergenstraat 5 uw vragen te stellen. De bel blijft aan de trap hangen, maar zal alleen gebruikt worden om op afspraak een bezoek aan ons te brengen. De brievenbus, die nu bij de trap in de hal hangt, wordt verplaatst naar buiten.

Wat verandert er voor u?
Vanzelfsprekend willen wij goed bereikbaar voor u zijn. Daarom zullen wij het persoonlijk contact blijven handhaven. Wel vragen wij u om per e-mail of telefonisch een afspraak te maken, alvorens op ons bezoekadres langs te komen. U kunt vanaf 1 augustus niet meer zonder afspraak bij ons op kantoor langskomen.

Uw post kunt u vanaf bovengenoemde datum in de blauwe brievenbus bij de voordeur van het kantoor deponeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gratis budgetcursus Maatschappelijk Welzijn Coevorden

In samenwerking met Domesta biedt Maatschappelijk Welzijn Coevorden een budgetcursus aan. Onderstaand bericht delen wij namens Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Persbericht

Huurders van Domesta kunnen 100 euro besparen door deelname budgetcursus

Maatschappelijk Welzijn Coevorden start in samenwerking met de gemeente Coevorden en Domesta een kosteloze budgetcursus op 15 februari. De budgetcursus is voor alle inwoners van de gemeente Coevorden die moeite hebben om goed met geld om te gaan en daardoor een risico lopen op financiële problemen of deze al hebben. Deelnemers krijgen weer grip op hun financiële situatie en de financiële zelfredzaamheid wordt verhoogd.

Woningcorporatie Domesta geeft huurders eenmalig honderd euro korting op de huur als ze voldoen aan een aantal voorwaarden en als ze de hele budgetcursus volgen. Informeer bij Domesta voor de voorwaarden.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagavond van 19:30 tot 21:30 en wordt gegeven bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Huurders van Domesta die de cursus willen volgend kunnen bellen naar Domesta via 0591-65 02 40 of mailen naar huurteam@domesta.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden door te bellen naar 085 – 27 35 256 of mailen naar info@mwcoevorden.nl

Aangepaste openingstijden feestdagen

Ook dit jaar heeft Certitudo Bewindvoering een aantal aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen.

In verband met de feestdagen zijn wij, naast eerste en tweede kerstdag, op 24 december vanaf 13:00 gesloten. De week erna, van 28 december tot en met 1 januari, zijn wij ook gesloten.

Zoals altijd zijn wij tijdens deze sluitingstijden voor spoed per e-mail bereikbaar op info @ certitudobewind.nl. Wanneer u een e-mail stuurt, wilt u dan duidelijk aangeven waar uw contactverzoek om gaat? Verzoeken tot contact zonder reden worden niet beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Certitudo Bewindvoering

Uitleg Mijn Onview

Mocht de online inlogmogelijkheid via Mijn Onview niet geheel duidelijk zijn, dan vindt u hier onder een beknopte handleiding, rechtstreeks van de website van Onview, http://onview.nl/support/handleidingen/item/wat-is-mijn-onview.

Wat is Mijn Onview?

Met de cliënt login van Mijn OnView heeft u de mogelijkheid om transacties in te zien die uw bewindvoerder heeft gedaan op alle rekeningen die zij/hij voor u in beheer heeft.

Tevens kunt u het Budgetplan bekijken en afdrukken en een overzicht van uw inkomsten en uitgaven of schulden met of zonder aflossingen bekijken en afdrukken.

Inloggen in Mijn Onview

Ga naar een internetbrowser (Windows Internet Exporer/Mozilla Firefox/Google Chrome ed.) en typ de volgende link in:

http://mijn.onview.nl/ of klik op deze link. U krijgt dan onderstaand inlogscherm.

afb 01 inloggen

Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in die u van uw bewindvoerder heeft ontvangen en druk op de button “Aanmelden”.

Vervolgens komt u in het informatiescherm met welkomstboodschap en gegevens van uw bewindvoerder.

afb 02 welkomswoord

Hierna kunt u in de linkerbalk kiezen voor de volgende mogelijkheden:

Transacties

Door met uw muis in de linkerbalk op Transacties te gaan staan wordt de balk geel. Door erop te klikken opent rechts een scherm waar u onder de blauwe balk Transacties een rekeningnummer ziet staan. Door op het zwarte driehoekje te klikken volgt een lijstje met de voor u beschikbare rekeningnummers.

Nadat u een van de rekeningnummers heeft geselecteerd, door er op te klikken, kunt u aangeven over welke periode u een Rapport wilt. Door op de button “Rapport laden” te klikken maakt Mijn OnView een rapport aan wat onder in het scherm verschijnt. (zie onderstaand voorbeeld)

afb 03 transactie rapport

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Budgetplan

In het overzicht Budgetplan ziet u opgesomd per termijn wat er voor bedragen zijn gepland voor inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht Budgetplan moet gaan.

Ook kunt u kiezen of het overzicht Budgetplan ook de aflossingen moet laten zien door in de checkbox te klikken zodat er een vinkje komt te staan.

Na het invullen van de velden klikt u op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten maken

afb 04 budgetplan

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Inkomsten en Uitgaven

In het overzicht Inkomsten en Uitgaven ziet u wat er daadwerkelijk in een bepaalde periode aan inkomsten en uitgaven is geweest inclusief de aflossingen.

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht Inkomsten en Uitgaven moet gaan.

Na het invullen van de velden klikt op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten maken

afb 05 inkomsten en uitgaven

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Schulden

In het overzicht schulden kunt u een overzicht aan laten maken met al uw schulden en kunt u per schuldeiser de totaalvordering, het reeds afgeloste bedrag en nog af te lossen bedrag bekijken.

afb 06 schulden

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Weekgelden in verband met Pasen op 7 april overgemaakt

In verband met de Paasdagen en Goede Vrijdag verwerkt onze huisbank geen betalingen op vrijdag 3 april en maandag 6 april. Uw weekgeld zal dan ook op 7 april op uw rekening staan. Houdt u er rekening mee dat opdrachten door de bank tot vier uur verwerkt kunnen worden, waardoor het dan ook tot vier uur kan duren voor uw weekgeld op de rekening zal verschijnen.

Nieuwe website

Per zes maart 2015 hebben wij een geupdate versie van onze website online gezet. Wat betreft de indeling is het meeste hetzelfde gebleven. U kunt nog altijd links bovenin inloggen op uw persoonlijke omgeving. Zoekt u contact met ons via het contactformulier? Deze kunt u nu in het menu onder ‘Over Ons’ vinden.

Heeft u op- of aanmerkingen? Schroom dan niet om het ons te laten weten.

Ricardo Berentsen
Certitudo Bewindvoering B.V.

Wijzigingen in toeslagen en uitkeringen in 2015

Kindregelingen

Per 1 januari 2015 worden van de huidige elf bestaande kindregelingen zeven regelingen geschrapt, zodat er uiteindelijk vier overblijven. Dit heeft gevolgen voor hoe u toeslagen en kortingen van de overheid ontvangt.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogt voor diegenen die worden geraakt door de afschaffing van de korting en geen toeslagpartner hebben of zijn. De verhoging van het kindgebonden budget is in de meeste gevallen echter niet hoog genoeg om het volledig wegvallen van de alleenstaande ouderkorting te compenseren. Wilt u weten welke gevolgen dit voor u heeft? U kunt dan contact met ons opnemen via de welbekende wegen.

TOG-regeling

Ook de tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen (TOG) verdwijnt. In plaats daarvan heeft u wellicht recht op tweemaal de kinderbijslag. Op de website van het SVB vindt u meer informatie.

Participatiewet

De participatiewet is gericht op, zoals de naam al aangeeft, participatie van uitkeringsgerechtigden. De overheid meent dat personen die een uitkering ontvangen van de gemeente of het UWV, daarvoor een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk mag leveren. Uw gemeente of het UWV neemt hierover contact met u op als dit voor u aan de orde is. Wijzigingen door de participatiewet hebben mogelijk ook gevolgen voor diegenen die een wajong-uitkering ontvangen.

Wajong

Personen die nu recht hebben op een wajong worden in de komende drie jaar beoordeelt. Blijkt hieruit dat u (deels) arbeid kan verrichten? Dan wordt uw uitkering vanaf 2018 verlaagt naar 70% van het minimumloon, waar dit op dit moment 75% bedraagt.

Een nieuwe aanvraag voor een wajong-uitkering wordt alleen gehonoreerd als een ziekte of handicap die u op jonge leeftijd heeft gekregen, tot gevolg heeft dat u nooit meer kunt werken. Beoordeelt het UWV dat u wel nog (deels) werkzaam kan zijn? Dan heeft u geen recht op een wajong-uitkering en zult u via uw gemeente een tegemoetkoming moeten aanvragen. Meer informatie over de wijzigingen in de wajong kunt u vinden op de website van het UWV.

Kostendelersnorm

De participatiewet regelt daarnaast dat wanneer u een gezamenlijk huishouden voert met andere volwassenen u mogelijk wordt gekort onder de noemer van de kostendelersnorm. Woont u met 1 iemand samen? Dan wordt u gekort met 50%. Woont u met bijvoorbeeld twee volwassenen samen, dan gaat de uitkering naar 43,55%. Voor meer informatie kunt u de website van de overheid raadplegen.

Nieuwe huisregels per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 laten we een aantal nieuwe huisregels ingaan. U heeft hierover per post een brief gehad of u krijgt deze nog toegestuurd. In deze brief staan wijzigingen als ook verduidelijkingen. De volgende aanpassingen in onze werkwijze moeten het voor zowel u als ons gemakkelijker maken en onduidelijkheden voorkomen.

  1. De bereikbaarheid voor cliënten is op maandag alleen voor spoedgevallen via mail of sms (06 – 21 35 29 79 – alleen voor sms). Dit houdt ook in dat u niet meer kunt langskomen bij ons op kantoor op maandag.
  2. Vanaf 1 januari zal er beneden in de hal een bel komen te hangen die u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u beneden staat. U kunt dan beneden in de wachtruimte plaats nemen. Wij komen zo snel mogelijk naar u toe.
  3. Ook komt er in de hal een brievenbus te hangen. Hierin kunt u post die bij u binnen is gekomen in plaatsen.
  4. Uw e-mailberichten zullen wij proberen te beantwoorden binnen 48 uur. Mocht het ons niet gelukt zijn om binnen die tijdsperiode te antwoorden, verzoeken wij u de mail nogmaals te versturen.
  5. Veel vragen kunt u stellen per mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Wij zullen niet zomaar reageren op terugbelverzoeken. Alleen als er sprake is van spoed en met een duidelijke omschrijving van de noodzaak nemen wij buiten spreekuren nog telefonisch contact met u op. Dit hebben we besloten om te voorkomen dat wij de gehele dag met onze cliënten contact hebben en daardoor niet meer toe komen aan de administratieve verwerking van uw financiën.
  6. Het weekgeld staat onder normale omstandigheden op maandag uiterlijk 16:00 op uw rekening. Indien dit niet het geval is kunt u voor 17:00 contact met ons opnemen via de mail of per sms.
  7. Voor verjaardagen van gezinsleden is normaliter €30,- beschikbaar per verjaardag, mits het budget dit toelaat. Verjaardagen buiten het gezin zult u moeten bekostigen van uw leefgeld.

Heeft u naar aanleiding van deze punten vragen? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid in de kerstvakantie

Tussen 22 december 2014 en 5 januari 2015 zijn wij beperkt bereikbaar. Voor noodgevallen kunt u ons een e-mail sturen naar info@certitudobewind.nl of een sms naar 06 – 21 35 29 79. Omdat we wel aanwezig zijn op kantoor om alle administratieve zaken klaar te maken voor het nieuwe jaar, worden uw weekgelden wel op de normale dagen overgemaakt.