Nieuwe privacyverklaring

Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018, hebben wij onze privacyverklaring aangepast en versimpeld. De wijzigingen zijn voor cliënten niet nadelig. De vernieuwde privacyverklaring vindt u door op onderstaande knop te klikken.

 

 

 

Sluiting ABN AMRO-kantoor te Coevorden

Onlangs werd bekend dat de ABN AMRO, onze huisbank, het kantoor te Coevorden zal gaan sluiten. Per 4 mei kan er daarom geen gebruik meer worden gemaakt van de diensten van het kantoor. Dat betekent voor onze klanten uit Coevorden, dat, waar zij voorheen op het ABN AMRO-kantoor een nieuwe bankpas konden aanvragen, dit nu via Certitudo Bewindvoering dient te gebeuren.

Excuses voor het ongemak. Helaas hebben wij geen invloed op het vestigingsbeleid van de ABN AMRO.

Openingstijden tijdens de feestdagen 2017 en in 2018

Graag informeren wij u over onze openingstijden in december en januari, en een wijziging in de openingstijden van ons spreekuur.

Openingstijden december en januari

Vanaf vrijdag 22 december 2017, tot en met vrijdag 5 januari 2018, zijn wij gesloten. Spoedgevallen kunt u aangeven per e-mail op info@certitudobewind.nl. Let op: zet in uw e-mail het onderwerp van uw spoedgeval. Zonder onderwerp reageren wij vanaf 8 januari 2018 op uw e-mail.

Gewijzigde openingstijden spreekuur

In het nieuwe jaar verruimen wij de openingstijden van de spreekuren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u ons ook in de middag kan bereiken, zijn wij, naast de al bestaande openingstijden, vanaf woensdag 17 januari 2018 elke woensdagmiddag bereikbaar van 14:00 tot 16:00 op telefoonnummer 0524-85 53 84.

Wijziging in het beleid van onze bezoekregeling

Tot op heden was u altijd van harte welkom om zonder afspraak op ons kantoor uw vragen te stellen. Naar aanleiding van enkele nare gebeurtenissen, waarbij medewerkers van zowel Certitudo Bewindvoering als andere organisaties die in het pand verblijven zich zeer bedreigd hebben gevoeld, hebben wij helaas dit beleid moeten wijzigen.

Hoe wijzigt ons beleid?
Vanaf 1 augustus 2016 is het niet langer mogelijk om onderaan de trap aan de Van Eijbergenstraat 5 uw vragen te stellen. De bel blijft aan de trap hangen, maar zal alleen gebruikt worden om op afspraak een bezoek aan ons te brengen. De brievenbus, die nu bij de trap in de hal hangt, wordt verplaatst naar buiten.

Wat verandert er voor u?
Vanzelfsprekend willen wij goed bereikbaar voor u zijn. Daarom zullen wij het persoonlijk contact blijven handhaven. Wel vragen wij u om per e-mail of telefonisch een afspraak te maken, alvorens op ons bezoekadres langs te komen. U kunt vanaf 1 augustus niet meer zonder afspraak bij ons op kantoor langskomen.

Uw post kunt u vanaf bovengenoemde datum in de blauwe brievenbus bij de voordeur van het kantoor deponeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gratis budgetcursus Maatschappelijk Welzijn Coevorden

In samenwerking met Domesta biedt Maatschappelijk Welzijn Coevorden een budgetcursus aan. Onderstaand bericht delen wij namens Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Persbericht

Huurders van Domesta kunnen 100 euro besparen door deelname budgetcursus

Maatschappelijk Welzijn Coevorden start in samenwerking met de gemeente Coevorden en Domesta een kosteloze budgetcursus op 15 februari. De budgetcursus is voor alle inwoners van de gemeente Coevorden die moeite hebben om goed met geld om te gaan en daardoor een risico lopen op financiële problemen of deze al hebben. Deelnemers krijgen weer grip op hun financiële situatie en de financiële zelfredzaamheid wordt verhoogd.

Woningcorporatie Domesta geeft huurders eenmalig honderd euro korting op de huur als ze voldoen aan een aantal voorwaarden en als ze de hele budgetcursus volgen. Informeer bij Domesta voor de voorwaarden.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagavond van 19:30 tot 21:30 en wordt gegeven bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de Van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Huurders van Domesta die de cursus willen volgend kunnen bellen naar Domesta via 0591-65 02 40 of mailen naar huurteam@domesta.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden door te bellen naar 085 – 27 35 256 of mailen naar info@mwcoevorden.nl

Aangepaste openingstijden feestdagen

Ook dit jaar heeft Certitudo Bewindvoering een aantal aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen.

In verband met de feestdagen zijn wij, naast eerste en tweede kerstdag, op 24 december vanaf 13:00 gesloten. De week erna, van 28 december tot en met 1 januari, zijn wij ook gesloten.

Zoals altijd zijn wij tijdens deze sluitingstijden voor spoed per e-mail bereikbaar op info @ certitudobewind.nl. Wanneer u een e-mail stuurt, wilt u dan duidelijk aangeven waar uw contactverzoek om gaat? Verzoeken tot contact zonder reden worden niet beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Certitudo Bewindvoering

Uitleg Mijn Onview

Mocht de online inlogmogelijkheid via Mijn Onview niet geheel duidelijk zijn, dan vindt u hier onder een beknopte handleiding, rechtstreeks van de website van Onview, http://onview.nl/support/handleidingen/item/wat-is-mijn-onview.

Wat is Mijn Onview?

Met de cliënt login van Mijn OnView heeft u de mogelijkheid om transacties in te zien die uw bewindvoerder heeft gedaan op alle rekeningen die zij/hij voor u in beheer heeft.

Tevens kunt u het Budgetplan bekijken en afdrukken en een overzicht van uw inkomsten en uitgaven of schulden met of zonder aflossingen bekijken en afdrukken.

Inloggen in Mijn Onview

Ga naar een internetbrowser (Windows Internet Exporer/Mozilla Firefox/Google Chrome ed.) en typ de volgende link in:

http://mijn.onview.nl/ of klik op deze link. U krijgt dan onderstaand inlogscherm.

afb 01 inloggen

Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in die u van uw bewindvoerder heeft ontvangen en druk op de button “Aanmelden”.

Vervolgens komt u in het informatiescherm met welkomstboodschap en gegevens van uw bewindvoerder.

afb 02 welkomswoord

Hierna kunt u in de linkerbalk kiezen voor de volgende mogelijkheden:

Transacties

Door met uw muis in de linkerbalk op Transacties te gaan staan wordt de balk geel. Door erop te klikken opent rechts een scherm waar u onder de blauwe balk Transacties een rekeningnummer ziet staan. Door op het zwarte driehoekje te klikken volgt een lijstje met de voor u beschikbare rekeningnummers.

Nadat u een van de rekeningnummers heeft geselecteerd, door er op te klikken, kunt u aangeven over welke periode u een Rapport wilt. Door op de button “Rapport laden” te klikken maakt Mijn OnView een rapport aan wat onder in het scherm verschijnt. (zie onderstaand voorbeeld)

afb 03 transactie rapport

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Budgetplan

In het overzicht Budgetplan ziet u opgesomd per termijn wat er voor bedragen zijn gepland voor inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht Budgetplan moet gaan.

Ook kunt u kiezen of het overzicht Budgetplan ook de aflossingen moet laten zien door in de checkbox te klikken zodat er een vinkje komt te staan.

Na het invullen van de velden klikt u op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten maken

afb 04 budgetplan

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Inkomsten en Uitgaven

In het overzicht Inkomsten en Uitgaven ziet u wat er daadwerkelijk in een bepaalde periode aan inkomsten en uitgaven is geweest inclusief de aflossingen.

Door bovenaan een begin- en einddatum in te vullen kunt u aangeven over welke periode het overzicht Inkomsten en Uitgaven moet gaan.

Na het invullen van de velden klikt op de button “Rapport opnieuw inladen” om het overzicht aan te laten maken

afb 05 inkomsten en uitgaven

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Schulden

In het overzicht schulden kunt u een overzicht aan laten maken met al uw schulden en kunt u per schuldeiser de totaalvordering, het reeds afgeloste bedrag en nog af te lossen bedrag bekijken.

afb 06 schulden

U kunt er voor kiezen om dit rapport op te slaan in een ander bestandsformaat of af te drukken via een door u aangesloten printer door te klikken op het printertje links boven het rapport.

Weekgelden in verband met Pasen op 7 april overgemaakt

In verband met de Paasdagen en Goede Vrijdag verwerkt onze huisbank geen betalingen op vrijdag 3 april en maandag 6 april. Uw weekgeld zal dan ook op 7 april op uw rekening staan. Houdt u er rekening mee dat opdrachten door de bank tot vier uur verwerkt kunnen worden, waardoor het dan ook tot vier uur kan duren voor uw weekgeld op de rekening zal verschijnen.

Nieuwe website

Per zes maart 2015 hebben wij een geupdate versie van onze website online gezet. Wat betreft de indeling is het meeste hetzelfde gebleven. U kunt nog altijd links bovenin inloggen op uw persoonlijke omgeving. Zoekt u contact met ons via het contactformulier? Deze kunt u nu in het menu onder ‘Over Ons’ vinden.

Heeft u op- of aanmerkingen? Schroom dan niet om het ons te laten weten.

Ricardo Berentsen
Certitudo Bewindvoering B.V.

Wijzigingen in toeslagen en uitkeringen in 2015

Kindregelingen

Per 1 januari 2015 worden van de huidige elf bestaande kindregelingen zeven regelingen geschrapt, zodat er uiteindelijk vier overblijven. Dit heeft gevolgen voor hoe u toeslagen en kortingen van de overheid ontvangt.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogt voor diegenen die worden geraakt door de afschaffing van de korting en geen toeslagpartner hebben of zijn. De verhoging van het kindgebonden budget is in de meeste gevallen echter niet hoog genoeg om het volledig wegvallen van de alleenstaande ouderkorting te compenseren. Wilt u weten welke gevolgen dit voor u heeft? U kunt dan contact met ons opnemen via de welbekende wegen.

TOG-regeling

Ook de tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen (TOG) verdwijnt. In plaats daarvan heeft u wellicht recht op tweemaal de kinderbijslag. Op de website van het SVB vindt u meer informatie.

Participatiewet

De participatiewet is gericht op, zoals de naam al aangeeft, participatie van uitkeringsgerechtigden. De overheid meent dat personen die een uitkering ontvangen van de gemeente of het UWV, daarvoor een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk mag leveren. Uw gemeente of het UWV neemt hierover contact met u op als dit voor u aan de orde is. Wijzigingen door de participatiewet hebben mogelijk ook gevolgen voor diegenen die een wajong-uitkering ontvangen.

Wajong

Personen die nu recht hebben op een wajong worden in de komende drie jaar beoordeelt. Blijkt hieruit dat u (deels) arbeid kan verrichten? Dan wordt uw uitkering vanaf 2018 verlaagt naar 70% van het minimumloon, waar dit op dit moment 75% bedraagt.

Een nieuwe aanvraag voor een wajong-uitkering wordt alleen gehonoreerd als een ziekte of handicap die u op jonge leeftijd heeft gekregen, tot gevolg heeft dat u nooit meer kunt werken. Beoordeelt het UWV dat u wel nog (deels) werkzaam kan zijn? Dan heeft u geen recht op een wajong-uitkering en zult u via uw gemeente een tegemoetkoming moeten aanvragen. Meer informatie over de wijzigingen in de wajong kunt u vinden op de website van het UWV.

Kostendelersnorm

De participatiewet regelt daarnaast dat wanneer u een gezamenlijk huishouden voert met andere volwassenen u mogelijk wordt gekort onder de noemer van de kostendelersnorm. Woont u met 1 iemand samen? Dan wordt u gekort met 50%. Woont u met bijvoorbeeld twee volwassenen samen, dan gaat de uitkering naar 43,55%. Voor meer informatie kunt u de website van de overheid raadplegen.