Artikelen door admin

Nieuwe huisregels per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 laten we een aantal nieuwe huisregels ingaan. U heeft hierover per post een brief gehad of u krijgt deze nog toegestuurd. In deze brief staan wijzigingen als ook verduidelijkingen. De volgende aanpassingen in onze werkwijze moeten het voor zowel u als ons gemakkelijker maken en onduidelijkheden voorkomen. De bereikbaarheid voor cliënten […]

Bereikbaarheid in de kerstvakantie

Tussen 22 december 2014 en 5 januari 2015 zijn wij beperkt bereikbaar. Voor noodgevallen kunt u ons een e-mail sturen naar info@certitudobewind.nl of een sms naar 06 – 21 35 29 79. Omdat we wel aanwezig zijn op kantoor om alle administratieve zaken klaar te maken voor het nieuwe jaar, worden uw weekgelden wel op […]

Per 2015: nieuwe tarieven en het schuldenbewind

Vanaf 1 januari 2015 wordt ook in de tarieven van beschermingsbewind onderscheid gemaakt tussen beschermingsbewind op basis van fysiek of psychisch onvermogen en op basis van schuldenproblematiek. Wettelijk was al geregeld dat schuldenbewinden in een apart register terecht konden komen en in aanloop naar de nieuwe wetgeving spraken rechters over het algemeen al bewinden uit […]

Certitudo is per direct Ecabo erkend leerbedrijf

Certitudo voldoet per directe ingang aan alle voorwaarden om zich een door de Ecabo erkend leerbedrijf te mogen noemen. We mogen als erkend leerbedrijf diverse stages en werkervaringsplekken aanbieden en leveren daarmee een bijdrage aan het oplossen van het stagetekort in het MBO. Dit geeft ons ook aan dat we kwalitatief nog altijd op de […]